Hållbarhet

Hållbarhet

First Mover Group (FMG) har en egen fokusgrupp på hållbarhet och samhällsansvar. Projektgruppen ansvarar för att förankra målen hos ledningen, genomföra åtgärderna i FMG:s verksamhet och se till att målen uppnås på det sätt som är lämpligast. Gruppen består av engagerade medlemmar som ska arbeta aktivt för att minska både våra egna och våra kunders miljöavtryck. Gruppen leds av Mari Kulseth Røttervold. Mari arbetar som rådgivare på First Mover Group Norge med företag som ska flytta till nya lokaler. Det vill säga projektledning, uppföljning av byggprojekt, utformning av lokalerna och nödvändiga inköp.

 

Strategi och tillvägagångssätt

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Både nationellt och internationellt ställs hårda klimatkrav för att hantera den ständigt växande klimatkrisen, vilket kräver att koncernen sätter upp ambitiösa mål.

Hållbarhet och samhällsansvar är en central del av First Mover Groups verksamhet, och företaget arbetar kontinuerligt med att göra hållbarhet och samhällsansvar till en del av sin verksamhet, både internt och externt.

FMG vill minska sitt eget fotavtryck och genom sin verksamhet påverka och bidra till att kunder och partners får ökad medvetenhet om hållbarhet och samhällsansvar.

Varje år flyttar FMG tiotusentals arbetsplatser. Detta sätter oss i en unik position i Norden för att påverka företag i en flyttprocess till att donera, sälja och återanvända kontorsmöbler.

 

Miljøfyrtårn

First Mover Group vill vara en framåtblickande verksamhet. Vi arbetar därför kontinuerligt med att ta miljö- och samhällsansvar genom att vara certifierade som Miljøfyrtårn.

Medlemskapet i Miljøfyrtårn ger FMG goda förutsättningar för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 

FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikheter och stoppa klimatförändringarna senast 2030.

First Mover Group är stolta över att ta del av arbetet och vara en del av en global organisation som fokuserar på samhällsansvar och hållbarhet. Vi har satt upp några ambitiösa mål för att bidra, och har valt att fokusera på fem av FN:s mål för hållbar utveckling.