Investerare
Investerare

Investerare

Välkommen till First Mover Group investerarsektionen. Här hittar du relevant och uppdaterad finansiell information om företaget. First Mover Group strävar efter att kommunicera aktivt och öppet med marknaden och vårt mål är att säkerställa att alla aktieägare och andra aktörer på den finansiella marknaden behandlas lika.

Våra rapporter