Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

First Mover Group behandlar dina personuppgifter i samband med din interaktion med oss. Vi prioriterar din integritet och vill därför ge dig information om vår hantering av dina personuppgifter.

Se Kontakta oss för kontaktinformation.

 Syfte och rättslig grund för hanteringen

Personuppgifter som lagras av oss är namn, adress, e-post och telefonnummer. Syftet med hanteringen är att kunna leverera beställningar, följa lagen och kunna ge bästa möjliga kvalitet i vår kundtjänst.

Den rättsliga grunden för hanteringen är den registrerades godkännande, att det är nödvändigt för att slutföra avtalet med den registrerade, följa lagen, och legitimt intresse för den registeransvarige och den registrerade (intresseavvägning) såsom försäljning och köp av varor och tjänster.

Det är nödvändigt för oss att samla in personuppgifter för att kunna upprätthålla avtalet med våra partners och kunder, och/eller för att uppfylla lagstadgade krav. Du har ingen skyldighet att förse oss med dina personuppgifter. Utan personuppgifterna som beskrivs ovan, kan konsekvenserna bli att vi inte kommer kunna uppfylla våra skyldigheter.

När du besöker våra webbplatser lagrar vi dessutom automatiskt information om webbläsartyp, internetleverantör (ISP), hänvisnings-/utmatningssidor, operativsystem, datum/tid, klickströmsdata och annan användarinformation som en del av vår tjänsteanalys. Dessa uppgifter är inte kopplade till annan information som vi samlar in om dig, och de är anonyma.

Vi använder även cookies på våra webbplatser i marknadsföringssyfte, för att säkerställa att besöksstatistiken är tillförlitlig, och för att öka funktionaliteten på våra webbplatser. För information om cookies och hur dessa används, se vår Cookiepolicy.

Genom att köpa och använda First Mover Groups produkter och tjänster, bekräftar du att du har läst, förstått och att du samtycker till innehållet i denna deklaration.

 

Lagring och radering

Uppgifter som inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de lagras raderas. First Mover Group lagrar personuppgifter om kunder i enlighet med gällande lagstiftning. När du raderar eller avslutar tjänster kommer vissa personuppgifter, främst dina kontaktuppgifter och kopia av korrespondens, att finnas kvar i vårt register i den utsträckning det krävs för att skydda juridiska rättigheter eller lagstadgade krav på dokumentation. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än fem år efter vår senaste transaktion med dig.

First Mover Group ansvarar inte för uppgifter som du väljer att lagra med hjälp av våra tjänster, och vi kan inte garantera några konsekvenser till följd av säkerhetsbrott.

 

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Ingen av First Mover Groups tjänster kräver att känsliga och konfidentiella personuppgifter lämnas ut. Registrering av sådana personuppgifter i First Mover Groups gränssnitt är inte tillåtet, och dessa ska inte lämnas ut till First Mover Group under några omständigheter.

Vill du veta vilken information vi har om dig? Skicka förfrågan till post@firstmovergroup.no