Tjänster | Företagsflytt

Företagsflytt

Projektledning

Leveranstid och återanvändning av begagnade kontorsmöbler

Förberedelser

Leveranstid och återanvändning av begagnade kontorsmöbler

Genomförande

Dagarna strax före, under och direkt efter huvudflyttningen

Avveckling

Bra planering säkerställer en hållbar och kostnadseffektiv väg ut ur gamla lokaler

Projektledning

Leveranstid och återanvändning av begagnade kontorsmöbler

Förberedelser

Leveranstid och återanvändning av begagnade kontorsmöbler

Genomförande

Dagarna strax före, under och direkt efter huvudflyttningen

Avveckling

Bra planering säkerställer en hållbar och kostnadseffektiv väg ut ur gamla lokaler

Våre ansatte

Våre ansatte