Tjänster |     Avveckling

Avveckling

Bra planering säkerställer en hållbar och kostnadseffektiv väg ut ur gamla lokaler

  • o Avveckling

    När organisationen väl är på plats i de nya lokalerna är det dags att avsluta det gamla hyresförhållandet. Denne process bör börja 6 månader innan utflyttningen med en besiktning med fastighetsägaren för att komma överens om de krav som fastighetsägaren kan ha. Vid val av tidpunkt för flytten är det viktigt att sätta av nog med tid för att städa ur de gamla lokalerna och eventuellt utföra de arbeten som man kommit överens om vid besiktningen.

    Demontering och borttagande av inventarier som är sålda, donerade eller skänkas bort tas först. Därefter står sortering och det som ska fraktas bort och slängas på tur. I de fall det är avtalat att byggarbeten ska genomföras görs de när lokalen är tom på inventarier. Städning, mattstädning eller boning av golv markerar avslutningen av avvecklingen som avslutas med en slutbesiktning, med protokoll som bekräftar att återlämnandet är utfört.