Tjänster |     Genomförande

Genomförande

Dagarna strax före, under och direkt efter huvudflyttningen

 • Genomförande

  Dagen innan

  Kickoff för den fysiska flytten är ca 1 – 2 veckor innan genomförandet. Ett Informationsmöte om processen med alla anställda hålls, rensningsaktiviteter genomförs, packning och omlokalisering genomförs och märklappar distribueras.

  Organisationen har själva många egna inköp som kräver montering och uppkoppling t.ex. datorer, AV utrustning mm. Vi ser till att detta kommer på plast i god tid före flytten så att organisationens egna resurser kan fokusera på sina egentliga arbetsuppgifter.

  Huvudflytten

  På slutet av arbetsdagen packar de anställda ned sina personliga tillhörigheter och märker dem med utdelade märklappar. Våra anställda arbetar utanför arbetstid, vanligtvis en helg, och genomför huvudflytten. Huvudflytten avslutas med en slutstädning så att de anställda möter en fräsch och städad lokal på första sin första arbetsdag i de nya lokalerna.

  Vårt mål är att minimera organisationens stilleståndstid. Detta uppnår vi med en god planering och med erfarna anställda i alla led.

  Första arbetsdagen

  De anställda möter nya lokaler där de finner sina tillhörigheter fint placerade vid sin nya arbetsplats. Dockningsstationer och skärmar är uppkopplade, och det är bara att sätta på datorn och starta upp den nya arbetsdagen.

  Fel och saknade tillhörigheter rapporteras i flyttportalen och vårt team på plats, som återkopplar med kort varsel för att se till att upplevelsen blir den bästa möjliga.

  Teamet från First Mover Group tar hand om använt emballage fortlöpande under första arbetsdagen så att de få spår av en flytt är borta när dagen är slut.