Tjänster |     Förberedelser

Förberedelser

Leveranstid och återanvändning av begagnade kontorsmöbler

  • Förberedelser

    Begagnade kontorsmöbler

    Vi upplever ett stadigt ökande fokus på miljö. Kunder, ägare och anställda förväntar sig att företaget gör hållbara val också i flyttprocessen. Vår metod tillser att det är en hög grad av återbruk, försäljning och bortskänkning av befintliga inventarier som organisationen äger. Vår anbudsprocess möjliggör att organisationen får bästa möjliga värde av det som ska säljas. Projektet avslutas med en miljörapport som dokumenterar i vilken grad projektet har lyckats med hållbara val.

    Leveransperioden

    Ett par veckor innan inflyttning tar organisationen över lokalerna från fastighetsägaren och blir således ansvariga för allt som händer i lokalerna. Ofta är det många leveranser som skall göras på kort tid av många olika leverantörer som t.ex. möbelleverantörer, AV utrustning, kaffemaskiner, skyltar och frostning för att nämna några. Våra leverantörer är specialister på denna del av projektet. Leveransplaner kommuniceras till leverantörerna, parkeringsplatser och hissplanering utarbetas. Kommunikation med övriga hyresgäster är viktigt för att få en bra start som nya grannar. Säkerhet och inpasseringskontroll omhändertas. HMS och trivselregler ska följas upp.