Tjänster |     Projektledning

Projektledning

Leveranstid och återanvändning av begagnade kontorsmöbler

 • Projektledning

  Förutsägbara kostnader

  Metod för att styra ekonomin i projektet ger Kunden full kontroll över kostnaderna, inte bara kostnaderna förknippade med själva den fysiska flytten, utan också alla andra kostnader som uppstår vid en flytt.

  Minimal driftsstörning

  Ett flyttprojekt är ett omfattande och tidskrävande projekt. Brist på erfarenhet och bra planering kan leda till onödiga kostnader, förseningar inte minst förlorad arbetstid som skulle använts till de egentliga arbetsuppgifter som organisationen har. Vår projektplan är utvecklad under mer än 30 års tid och tar höjd för alla eventualiteter. Med mer än 1 000 avstämningspunkter missar vi inte något. Våra erfarna projektledare leder projektet genom styr- och projektgrupper, vilket gör att den dagliga driften påverkas minimalt.

  Kommunikation och delaktighet

  Att sörja för god kommunikation under hela projektet är en av framgångsfaktorerna till ett bra flyttprojekt. Rätt information och delaktighet av de anställda är en förutsättning för ett lyckat projekt. Vår metod för en intern kommunikationsplan möjliggör ett bra resultat i denna del.

  First Mover Group har utvecklat en portal för delaktighet och intern kommunikation där alla anställda får en intranät sida innehållande projektinformation, praktisk information och FAQs.

  Besiktning i samband med tillträde av nya lokaler

  Våra byggtekniska specialister bistår i samband med slutbesiktningen av de nya lokalerna och dokumenterar avvikelser samt följer upp dessa. Detta säkerställer att leveransen blir som planerat och dokumentation av utflyttning och inflyttning blir omhändertagen.

  Återlämning av gamla lokaler

  Våra byggtekniska specialister stöttar organisationen genom avslutningen av det existerande hyresförhållandet och ser till att eventuella återställningskostnader blir på marknadsmässiga villkor, att tidplanen hålls och självklart bra dokumentation av det hela.