Byggeteknisk rådgivning

Tjänster | hyresgastradgivning | Byggeteknisk rådgivning

Byggeteknisk rådgivning

När din verksamhet flyttar till nya lokaler, antingen till en befintlig byggnad eller en ny byggnad, är det ofta många tekniska val och beslut som ska tas. Det kan ofta vara både vanskligt och tidskrävande och ta ställning till dessa valen och det tar fokus från den dagliga verksamheten.

Våra byggteknisak rådgivare står vid din sida i mötet med professionella motparter för att säkra upp att du levererat det som är avtalet i rätt tid och utan onödiga kostnader. Vi säkerställer en noggrann uppföljning av byggprocessen, hjälper dig med goda val och kontrollerar att det som byggs är i enlighet med förväntningarna och kravspecifikationen. Vi kommer också att vara närvarande vid övertagandet och utarbeta ett övertagandeprotokoll som dokumenterar eventuella avvikelser.

En del av flyttprocessen är också återlämnandet av de gamla lokalerna. Fastighetsägaren försöker normalt sett att få täckning för så mycket som möjligt av renoveringskostnaderna från den existerande hyresgästen – oavsett de framtida planerna för lokalerna. Våra specialister har lång erfarenhet i liknande processer och stöttar  ditt företag i förhandlingarna för att reducera extrakostnaderna.

Våre rådgivere

Våre rådgivere