Lokalsökning

Ett företags val av lokaler ställer beslutsfattaren inför många beslut, som bland annat:

 • Vilket geografiskt läge är rätt för företaget och de anställda?
 • Vilket arbetssätt ska vi välja, och hur påverkar det behovet av kontorsyta?
 • Vilka miljökrav ska vi ställa på uthyraren?
 • Vilka tekniska förutsättningar kan hyresgästen förvänta sig i en modern byggnad bl.a.ventilation/kyla, el/data, materialval, flexibilitet?
 • Vad är en marknadsmässig hyra?
 • Hur ser ett balanserat hyresavtal ut?

I samband med ingåendet av ett nytt hyresavtal möter företag professionella uthyrare på den andra sidan av förhandlingsbordet. First Mover Group är hyresgästens rådgivare.

Vi ser till att våra uppdragsgivare får bästa möjliga hyresavtal med hänsyn till teknisk leverans, användning av ytorna, kommersiella och juridiska villkor.

Detta uppnås genom en struktrerad process som bl.a. omfattar:

 • Behovsanalyser
 • Demografisk analys
 • Framtagande av kravspecifikation och rumsprogram.
 • Kartläggning av lokalalternativ på marknaden
 • Sammanställning av aktuella alternativ
 • Förhandlingsstöd
 • Tekniskt, kommersiellt och juridiskt kvalitetssäkrade hyresavtal
 • Via underleverantörer kan vi bistå med det praktiska genomförandet av en flytt

Våre rådgivere

Våre rådgivere