Tjänster |     Projektrådgivning

Projektrådgivning

Vi bistår med vår spetskompetens så att ditt företag kommer tryggt på plats i de nya kontorslokalerna.

 • Prosjektstyring

  Minimal driftsstörning

  Våra erfarna projektledare leder projektet genom styr- och projektgrupper, detta för att den dagliga driften ska påverkas minimalt. Projektet kan dra nytta av erfarna projektledare inom alla områden.

  Ett flyttprojekt är ett omfattande och tidskrävande projekt. Brist på erfarenhet och god planering kan medföra onödiga kostnader, förseningar och minst förlust av arbetstid som skulle lagts på de egentliga arbetsuppgifter organisationen har. Vår projektplan är utvecklad under 30 år och tar höjd för alla eventualiteter. Med över 1 000 punkter i vår checklista glömmer vi inte något och erbjuder erfaren kompetens till de uppgifter som ska utföras.

  Förutsägbara kostnader

  Metoder för att styra ekonomin i projektet ger kunden full kontroll över kostnaderna, inte bara kostnaderna avseende den fysiska flytten men också alla andra kostnader som är förknippade med en lokalförändring och flytt.

  Kommunikation

  Våra kundundersökningar indikerar att kommunikation och delaktighet för de anställda kan vara tungan på vågen om ett projekt upplevs som framgångsrikt eller inte. Vi har utvecklat en egen plattform för kommunikation internt genom hela projektet. Vi håller anställda uppdaterade om framdriften i projektet, de får svar på de frågor som ligger dem närmast: Hur ska vi arbeta i de nya lokalerna? Var ska jag sitta? Hur kommer lunchrummet att se ut? Vem får tillgång till parkering? Var hänger jag mina kläder? Finns det cykelparkering?

 • Workplace strategy – hvordan bør egentlig arbeidsplassen se ut?

  Frågorna

  Varför ska vi flytta? Hur ska organisationen jobba i de nya lokalerna? Öppet landskap? Cellkontor? Kan man jobba hemifrån? Får alla en egen plats? Vad är en aktivitetsbaserad arbetsplats? Frågorna är många när en organisation ska välja sättet att jobba på i framtiden. First Mover Group har ett strukturerat arbetssätt för att navigera organisationen genom dessa frågor för att hitta de perfekta lokalerna och framtidens arbetssätt. Genom vårt workshop och dialogverktyg NXTSTP hjälper vi företagsledningen peka ut riktningen, skapa engagemang hos medarbetarna inkl att ta emot och svara på alla frågor som uppstår genom projektet.

  Sensoranalys

  För att samla konkret information till analysen görs en analys, med hjälp av sensorer, avseende användandet av arbetsplatser, mötesrum och andra ytor i de existerande lokalerna. En sensoranalys ger ett korrekt beslutsunderlag och utmanar de etablerade sanningarna om hur effektivt kontoret utnyttjas idag.

  Behovsanalys

  NXTSTP Workshops är en digital dialogmetod som hanterar de utmaningar organisationen står inför. Metoden kartlägger och hur vi jobbar idag och hur vi önskar att arbeta i framtiden. NXTSTP sätter också ambitionsnivån i projektet och ger tydliga ramar och riktlinjer från ledningen.

  Spørreundersøkelser

  Den klassiske spørreundersøkelsen er fortsatt relevant, og et nyttig verktøy for å få kvalitative data fra hele organisasjonen på konkrete temaer og spørsmål. Dette fungerer godt som et supplement til sensorsanalysen og den digitale NXTSTP workshopen, og kan bidra til å avdekke en del subjektive meninger i organisasjonen.

  Kravspecifikation och Lokalprogram

  Behovs- och sensoranalysen ger underlaget för kravspecifikationen och Lokalprogrammet som används i sökningen efter passande fastigheter. Läs mer om sökprocessen här.

 • Byggteknisk rådgivning

  Beskedstidplan

  Även om fastighetsägaren står för leveranserna i byggprocessen är det ändå en hel del arbete som kvarstår från hyresgästens sida. Våra byggtekniska rådgivare utarbetar en beskedstidplan och sätter igång processer som gör att hyresgästen kan besvara byggprocessens alla frågor så att framdriften av projektet säkerställs.

  Byggkalkyl

  Även med en bra kravspecifikation som underlag för hyreskontraktet kommer det ofta tillkommande och avgående kostnader i ett byggprojekt. Vår byggkalkyl garanterar att kostnader balanseras med besparingar i projektet och ser till att det inte kommer några överraskningar på kostnadssidan när lokalerna står klara.

  Tillträdesbesiktning nya lokaler

  Våra byggtekniska specialister bistår med att göra en tillträdsbesiktning av de nya lokalerna och dokumenterar avvikelser och följer upp dessa. På detta sätt blir leveransen som planerat och dokumentation i samband med inflyttningen blir omhändertagen.

  Frånträdande av gamla lokaler

  Våra byggtekniska specialister stödjer organisationen genom avslutandet av det tidigare hyresförhållandet och ser till att eventuella återställningskostnader blir på marknadsmässiga villkor, att tidsfrister hålls och självklart en bra dokumentation av hela arbetet.

  Underhållsplan

  Vi vet att många små faktorer – multiplicerat med 10 års hyrestid – kan bli långt mer resurskrävande än förväntat. Vi ser till att förpliktelserna enligt hyresavtalet struktureras i en komplett underhållsplan, budgeteras, genomförs i rätt tid och dokumenteras på ett professionellt sätt.

 • Prosjektinnkjøp

  Även med fokus på återbruk, blir det i de flesta projekt ett behov av många inköp i samband med en flyttprocess. Inköp av nya och begagnade kontorsmöbler, AV-utrustning, kaffelösningar, FM tjänster kan bli förhållandevis stora belopp. Våra inköpsspecialister har god kunskap om de marknader där inköpen ska göras och våra inköpsverktyg ser till att vi undgår det vanligaste fallgroparna och får bästa möjliga pris.

Våra rådgivare

Våra rådgivare