Workplace Strategy

Tjänster | hyresgastradgivning | Workplace Strategy

Workplace Strategy

Frågeställningar:

  • Varför genomför vi förändringen? Vilken ambitionsnivå ska vi ha i projektet?Hur ska verksamheten jobba i lokalerna? Öppet landskap? Cellkontor? Hur gör vi med hemma kontor? Ska vi ha färre arbetsplatser än anställda? Aktivitetsbaserad arbetsplats, vad är det? Frågorna är många när ett företag ska välja sättet att arbeta på i framtiden. First Mover Group har en strukturerad process för att navigera företaget genom dessa frågeställningar för att skapa de perfekta lokalerna och framtidens sätt att arbeta på.

Sensoranalys

  • För att samla konkret information till behovsanalysen görs en sensoranalys av hur arbetsplatser, mötesrum och andra ytor i de existerande lokalerna. En sensoranalys medverkar till ett korrekt beslutsunderlag och utmanar ofta de etablerade sanningarna om hur kontoret används idag.

Behovsanalys

    • NXTSTP Workshops är en digital dialogmetod som tar itu med de utmaningar företagen står inför. Metoden kartlägger och förankrar hur vi jobbar idag och och hur vi önskar att jobba i framtiden.

Kravspecifikation och rumsprogram.

    • Behovsanalysen och sensoranalysen skapar underlaget för kravspecifikationen och rumsprogrammet som används i söket efter passande fastigheter. Läs mer om sökprocessen här.

Våre rådgivere

Våre rådgivere